کنترل کیفیت

معرفی واحد نظارت وکنترل کیفیت مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان بوشهر

واحد نظارت وبهبود کیفیت وظیفه پایش مستمر ومداوم فعالیتهای منجربه ارائه خدمات فوریتهای پیش بیمارستانی وبازبینی

 خدمات  انجام  گرفته در مقاطع مختلف را برعهده دارد تا هموطنان عزیز به بهترین  نحو ممکن  از خدمات اورژانس

 115 بهرمند گردند.

شرح وظایف

-تعیین شاخص ها واستانداردهای منطقه ای وبهینه سازی وارتقاء مستمرآن

-تجزیه وتحلیل وپردازش داده ها وارائه راهکارهای علمی واجرائی جهت بهینه نمودن امورمربوط به مدیریت اورژانس های پیش بیمارستانی

-ساماندهی نظام مراقبت حوادث وفوریتهای پزشکی

-تهیه پس خوراند جهت ارائه به ذینفعان

-بررسی مستمرسطح رضایتمندی ذینفعان

-تدوین چک لیست پایش ونظارت اورژانس های بیمارستانی وپیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش

-تدوین برنامه زمان بندی بازدیدوانجام بازرسی از پایگاههای اورژانس های بیمارستانی وپیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش

-تدوین سیستم تشویق وتنبیه کارکنان ومدیران ادارات حوادث وفوریتهای پزشکی واورژانس های بیمارستانی وپیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش

-بررسی وپیگیری شکایات (مردمی وکارکنان)ومواردتخلف ادارات حوادث وفوریتهای پزشکی واورژانس های بیمارستانی وپیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش

-پیگیری تدوین شاخص های عملکرداختصاصی واحد

-تهیه نمودارهای آماری ازمیزان تخلفات وسهل انگاری های پرسنل وواحدها

-ایجادتعامل باواحدآموزش درجهت ریشه یابی ونیازسنجی برای ارتقاء کیفیت خدمات وآموزش پرسنل برای کاهش تخلفات وشکایات

 

اهداف واحد:

-ایجادساختارمناسب وهماهنگ جهت نظارت وکنترل مداوم تمامی عملکردها وفرآیندهای سیستم

-کمک به توسعه پیشرفت نظام سازمانی

شناسايي توانمنديها، به فعل رساندن توان بالقوه تمام منابع

بالابردن سطح رضايتمندي خدمات گيرندگان                                                                                        -

وهمچنین:

شناخت مشكلات  و موانع، و بررسي و تحليل، ارائه راهكارها و پيشنهادات ، انتقال مشكلات ونقاط ضعف وقوت در قالب گزارشهاي ماهانه ، شش ماهه و سالانه به مديريت ارشد در جهت بهبود و ارتقاءسطح كيفي خدمات

 

کاربر آنلاین

ما 20 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تصاویر و ویدئوهای ویژه

cache/resized/7478b33aef1ba65e773867ea6273c388.jpg
رییس سازمان اورژانس 115 استان بوشهر خبر داد
cache/resized/98cdfe8c7bb052593e01635bd7b7a34f.jpg
رییس سازمان اورژانس 115 استان بوشهر خبر داد
cache/resized/24551ae143c83215651d64cdca11fd69.jpg
رییس سازمان اورژانس 115 استان بوشهر خبر داد
cache/resized/260231aea02f67222a56f22a8db43cf6.jpg
رییس سازمان اورژانس 115 استان بوشهر خبر داد به
cache/resized/8b8c321ea53cb2e99a63e9c781285e91.jpg
نجات جان مصدوم سوختگی هفتاد درصد بوسیله  بالگرد
cache/resized/3b3c7b526c15b4ad79dfde45748e8daf.jpg
تقدیر از نیروهای خدماتی سازمان اورژانس 115 استان
cache/resized/c280118be6208ebf734ac46e7124a281.jpg
 دومین رزمایش پرتوی با سناریوی تخلیه اضطراری
cache/resized/9dd29724f2b9e7fbac03750e26e8cb7f.jpg
رییس سازمان اورژانس 115 استان بوشهر از بازدید 300