فرایند مجوز تأسیس مراکز آمبولانس خصوصی

 

1- ارائه تقاضا نامه به شبکه های بهداشت ودرمان

 -ارسال مدارک ودرخواست متقاضی به معاونت درمان دانشگاه

3- بررسی مدارک ودرخواست متقاضی توسط معاونت درمان دانشگاه (اداره امور پروانه ها)

 4-طرح موضوع در کمسیون ماده 20 وصدور موافقت اصولی با مهلت یکساله 

 5-اعلام صدور موافقت اصولی به متقاضی  با مهلت یکساله جهت راه اندازی

 6-تهیه

 الف-مکان موسسه(دارای تایید بهداشت،اماکن ناجا وکارشناسان صدور پروانه های دانشگاه) و 6قسمت مجزا و دارای پارکینگ برای آمبولانس ها

ب- خرید 2 دستگاه آمبولانس استاندارد به نام مؤسس یا مؤسسین که توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه بازدید وکارت معاینه طبی استاندارد یک ساله صادر می گردد

ج-معرفی نیروی انسانی واجد شرایط

 ارائه مدارک تحصیلی وعدم اعتیاد وسوء پیشینه وکپی کارت ملی و شناسنامه و.....

د- معرفی نیروها جهت شرکت در دوره آموزشی و اخذ گواهی قبولی 

 ه-معرفی 2 نفر پزشک با مدارک لازم برای مسئول فنی

7-ارسال مدارک فوق به مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور

 8- اعلام نظر مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کشور

 9- طرح در کمسیون ماده 20 دانشگاه  و صدور پروانه های تاسیس و مسئول فنی

 10- پس از صدور پروانه تاسیس ومسئول فنی معرفی آمبولانس های موسسه توسط مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی دانشگاه به اداره شماره گذاری راهنمایی ورانندگی جهت صدور پلاک

 11-شروع به کار قانونی موسسه آمبولانس خصوصی

کاربر آنلاین

ما 28 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تصاویر و ویدئوهای ویژه

cache/resized/7478b33aef1ba65e773867ea6273c388.jpg
رییس سازمان اورژانس 115 استان بوشهر خبر داد
cache/resized/98cdfe8c7bb052593e01635bd7b7a34f.jpg
رییس سازمان اورژانس 115 استان بوشهر خبر داد
cache/resized/24551ae143c83215651d64cdca11fd69.jpg
رییس سازمان اورژانس 115 استان بوشهر خبر داد
cache/resized/260231aea02f67222a56f22a8db43cf6.jpg
رییس سازمان اورژانس 115 استان بوشهر خبر داد به
cache/resized/8b8c321ea53cb2e99a63e9c781285e91.jpg
نجات جان مصدوم سوختگی هفتاد درصد بوسیله  بالگرد
cache/resized/3b3c7b526c15b4ad79dfde45748e8daf.jpg
تقدیر از نیروهای خدماتی سازمان اورژانس 115 استان
cache/resized/c280118be6208ebf734ac46e7124a281.jpg
 دومین رزمایش پرتوی با سناریوی تخلیه اضطراری
cache/resized/9dd29724f2b9e7fbac03750e26e8cb7f.jpg
رییس سازمان اورژانس 115 استان بوشهر از بازدید 300