فرایند مجوز تأسیس مراکز آمبولانس خصوصی

 

1- ارائه تقاضا نامه به شبکه های بهداشت ودرمان

 -ارسال مدارک ودرخواست متقاضی به معاونت درمان دانشگاه

3- بررسی مدارک ودرخواست متقاضی توسط معاونت درمان دانشگاه (اداره امور پروانه ها)

 4-طرح موضوع در کمسیون ماده 20 وصدور موافقت اصولی با مهلت یکساله 

 5-اعلام صدور موافقت اصولی به متقاضی  با مهلت یکساله جهت راه اندازی

 6-تهیه

 الف-مکان موسسه(دارای تایید بهداشت،اماکن ناجا وکارشناسان صدور پروانه های دانشگاه) و 6قسمت مجزا و دارای پارکینگ برای آمبولانس ها

ب- خرید 2 دستگاه آمبولانس استاندارد به نام مؤسس یا مؤسسین که توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه بازدید وکارت معاینه طبی استاندارد یک ساله صادر می گردد

ج-معرفی نیروی انسانی واجد شرایط

 ارائه مدارک تحصیلی وعدم اعتیاد وسوء پیشینه وکپی کارت ملی و شناسنامه و.....

د- معرفی نیروها جهت شرکت در دوره آموزشی و اخذ گواهی قبولی 

 ه-معرفی 2 نفر پزشک با مدارک لازم برای مسئول فنی

7-ارسال مدارک فوق به مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور

 8- اعلام نظر مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کشور

 9- طرح در کمسیون ماده 20 دانشگاه  و صدور پروانه های تاسیس و مسئول فنی

 10- پس از صدور پروانه تاسیس ومسئول فنی معرفی آمبولانس های موسسه توسط مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی دانشگاه به اداره شماره گذاری راهنمایی ورانندگی جهت صدور پلاک

 11-شروع به کار قانونی موسسه آمبولانس خصوصی

کاربر آنلاین

ما 71 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تصاویر و ویدئوهای ویژه

cache/resized/af6c6acee59b6a75eca6a85f0f368258.jpg
ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی بوشهر
cache/resized/2aa73f35f748021ce7c31444f6045e09.jpg
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به‌عنوان دانشگاه برگزیده
cache/resized/adfda01f17e92b82323dbc60850283d6.jpg
مسئول اورژانس و فوریت‌های پزشکی شهرستان تنگستان
cache/resized/3a7336e6100bc583659fa07b3f3afab8.jpg
در این حوادث 13 نفر مصدوم و با 7 دستگاه آمبولانس
cache/resized/d51666f16c4b6d4b028f184cdde8ffd5.jpg
حضور مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان
cache/resized/7e6955135a31879aec536d7662afec51.jpg
واژگونی پراید 7 مصدوم داشت ، 5 نفر از آنان کودکان