فرایند مجوز تأسیس مراکز آمبولانس خصوصی

 

1- ارائه تقاضا نامه به شبکه های بهداشت ودرمان

 -ارسال مدارک ودرخواست متقاضی به معاونت درمان دانشگاه

3- بررسی مدارک ودرخواست متقاضی توسط معاونت درمان دانشگاه (اداره امور پروانه ها)

 4-طرح موضوع در کمسیون ماده 20 وصدور موافقت اصولی با مهلت یکساله 

 5-اعلام صدور موافقت اصولی به متقاضی  با مهلت یکساله جهت راه اندازی

 6-تهیه

 الف-مکان موسسه(دارای تایید بهداشت،اماکن ناجا وکارشناسان صدور پروانه های دانشگاه) و 6قسمت مجزا و دارای پارکینگ برای آمبولانس ها

ب- خرید 2 دستگاه آمبولانس استاندارد به نام مؤسس یا مؤسسین که توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه بازدید وکارت معاینه طبی استاندارد یک ساله صادر می گردد

ج-معرفی نیروی انسانی واجد شرایط

 ارائه مدارک تحصیلی وعدم اعتیاد وسوء پیشینه وکپی کارت ملی و شناسنامه و.....

د- معرفی نیروها جهت شرکت در دوره آموزشی و اخذ گواهی قبولی 

 ه-معرفی 2 نفر پزشک با مدارک لازم برای مسئول فنی

7-ارسال مدارک فوق به مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور

 8- اعلام نظر مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کشور

 9- طرح در کمسیون ماده 20 دانشگاه  و صدور پروانه های تاسیس و مسئول فنی

 10- پس از صدور پروانه تاسیس ومسئول فنی معرفی آمبولانس های موسسه توسط مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی دانشگاه به اداره شماره گذاری راهنمایی ورانندگی جهت صدور پلاک

 11-شروع به کار قانونی موسسه آمبولانس خصوصی

کاربر آنلاین

ما 41 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تصاویر و ویدئوهای ویژه

cache/resized/5ce5650125b154246a52c81343dfac53.jpg
دست‌نوشته‌های غباری، چالش سطل خاک، مراجعه روزانه
cache/resized/a61fdf58dd716d8febcb97fc472e5467.jpg
تعداد ماموریتهای انجام شده : 4382 ماموریت تعداد
cache/resized/8550dc92789c12494e956a699ce694c1.jpg
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان از
cache/resized/a7a1e8e69f03d204ab858e741b7bd3fd.jpg
در ساعت ۱۰:۳۷دقیقه صبح پنجشنبه ۱۶فروردین طبق
بازدید معاون نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی و
cache/resized/b47fdea6e5e166a38464585c56c80c58.jpg
دکتر عبدالرحیم دادجو در مصاحبه با روابط عمومی گفت
cache/resized/b47fdea6e5e166a38464585c56c80c58.jpg
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان بوشهر
cache/resized/b47fdea6e5e166a38464585c56c80c58.jpg
115 پروژه اورژانس پیش بیمارستانی در کشور بصورت