برچسب ها واحدهای مرکز  
هدف از mcmc هدف كلي : پايش مراقبت هاي پزشكي در مراكز بهداشتي درماني بيمارستان هاي خصوصي و دولتي اهداف اختصاصي : نظارت بر عملکرد فعاليت خدمات اورژانس رسيدگي به شكايات از فعاليت هاي درماني تحليل و جمع  بندي فعاليت هاي درماني اورژانس بصورت 24 ساعته پيگيري مشكلات و ارائه خدمات درماني در بيمارستانها و مراكز راه اندازي اين مركز مي تواند پيامدهاي مثبت ديگر ذيل را نيز به دنبال داشته باشد درگير نمودن صاحبان فرآيند و سطوح بالاتر مديريتي در رفع نواقص و مشكلات امكان گستردگي دامنه انتقال اطلاػات از سطح محيط به سوي ستاد و بالؼكس امكان نظارت دقيق و سريغ مديران درمان بر واحدهاي محيطي كاهش وابستگي به افراد مجري ناظر امكان توسعه سريع و ارزان عمليات هاي نظارتي افزایش تنوع گزارشات    
واحد ارتباطات صدای آژیر آمبولانس فریاد مددخواهی یک مصدوم و یا بیمار است که بهصدا در می آید و روزانه شاهد این صحنه ها در زندگی شهرنشینی خود هستیم که این باعث یک احساس نامطبوع در تمام انسانها می گردد اما واقعا هر بیماری یا اتفاقی اورژانسی بوده و باید با اورژانس ۱۱۵ تماس حاصل نمود ؟ بیماری و یا حوادث اورژانس به مواردی اطلاق می شود که در صورت عدم ارائه به موقع اقدامات امدادی –درمانی منجر به صدمات عضوی و یا جانی و مشکلات روانی بیمار می شود با توجه به رشد جمعیت و کمبود امکانات ظرفیت پاسخگویی سیستم فوریتهای پزشکی ۱۱۵ محدود می باشد در نتیجه تدابیری در این زمینه اندیشیده شده است تا بتوان با امکانات موجود از عوارض مرگ و میر بیماران اورژانسی جلوگیری نمود به همین منظور واحد ارتباطات اورژانس ۱۱۵ وظیفه پاسخگویی به تماس گیرندگان اورژانس را دارد سير كار اين مجموعه خدمتگزار از تماس تلفني يك شهروند شروع مي شود. واحد ارتباطات شامل اپراتورهاي تلفن ، اپراتور بي سيم و پزشك ارتباطات مي باشد. اپراتور تلفن در حين مكالمه تلفني سئوالاتي را در مورد وضعيت بيمار از تماس گيرنده بعمل مي آورد كه اصطلاحا به آن ترياژ تلفني اطلاق مي گردد ترياژ تلفني يك فرايند سازمان يافته است كه نشانه ها و علايم بيماري فرد تماس گيرنده را از نظر فوريت پزشكي غربالگري كرده و به تماس گيرنده براساس شدت مشكل توصيف شده توصيه خواهد كرد كه چه وقت به پزشك مراجعه كند و تماس گيرنده را به مناسب ترين سرويس خدمات درماني يا مراقبت در منزل راهنمايي كند .حال اين پرسشها شامل سن بيمار ، سابقه بيماري وي و اينكه در حال حاضر از چه مشكلي شكايت دارد و… مي باشد كه بعد از جمع آوري اطلاعات لازم ، تماس گيرنده در دو حالت ممكن قرار مي گيرد. ۱-اين بيمار نياز به اقدامات اورژانسي و اعزام آمبولانس ندارد و توصيه هائي از قبيل مراجعه به درمانگاه و اقدامات اوليه درماني در منزل به خود بيمار يا ويزيتور وي داده مي شود. ۲-مواردي كه اپراتور تلفن تشخيص نمي دهد ، تماس را به خط تلفن پزشك ارتباطات وصل كرده و توضيحاتي در مورد تاريخچه وي به پزشك بدهد، پزشك با بيمار يا ويزيتور وي صحبت مي كند و در نهايت با تشخيص ايشان يا آمبولانس اعزام مي شود يا توصيه هاي لازم ( ارجاع به مراكز درماني) را به ايشان مي نمايند. تماسهائي كه به اعزام آمبولانس منتهي مي شود بعد از پر شدن فرمهاي ماموريتي كه شامل گرفتن شماره تماس از فرد تماس گيرنده و آدرس كامل و جامعي از موقعيت بيمار يا مصدوم مي باشد به قسمت بي سيم تحويل داده شده. اپراتور بي سيم بعد از آگاهي از آدرس بيمار نزديك ترين آمبولانس را به محل حادثه يا منزل بيمار اعزام مي كند. به خاطر داشته باشيد که تماس با مرکز اورژانس ، الزاما به معناي اعزام آمبولانس بر بالين بيمار نيست. در بسياري از موارد ، راھنمائي کارشناسان و پزشکان اورژانس در واحد ارتباطات مي تواند پاسخگوي سئوالات و مشکلات تماس گيرندگان باشد.
  شرح وظایفmcmc   مرکز پایش مراقبت های درمانی (MCMC) در تاریخ 3/6/89 در حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با محوریت ستاد هدایت و اطلاع رسانی که در شهریورماه 1380 راه اندازی گردیده بود، با فضایی به مساحت 53 متر مربع بصورت رسمی راه اندازی گردیده و فعالیت های خود را آغاز نمود.   در این محل روزانه و در هر شیفت 5 نفر بصورت مقیم حضور داشته و کلیه وظایف این مرکز را پیگیری و بررسی می نمایند. علاوه بر این 5 نفر پرسنل مقیم (شامل یک پزشک یا رزیدنت ، یک کارشناس مسوول و سه کارشناس)4 نفر دیگر در قالب 2 گروه به مراکز درمانی اعزام و مشکلات را بررسی نموده و به مرکز پایش گزارش می نمایند. همچنین با توجه به رویت مراکز درمانی توسط مانیتور مرکزی (دوربین های مدار بسته مراکز درمانی) در صورت مشاهده هرگونه مشکل و یا مسئله ای در امر درمان بیماران مراتب به کارشناسان نظاراتی گزارش و درهمان زمان پیگیری های لازم صورت می پذیرد. همچنین با توجه به همکاری اعضای محترم هیات رئیسه دانشگاه و برنامه آنکالی ایشان در صورت بروز مسائلی که نیاز به مداخله مقامات مافوق را داشته باشد می توان با آنکال مربوطه تماس حاصل نموده تا ایشان مستقیما مداخلات لازم را انجام دهند  
به زودی منتشر میشود
  فرایند مجوز تأسیس مراکز آمبولانس خصوصی   1- ارائه تقاضا نامه به شبکه های بهداشت ودرمان  -ارسال مدارک ودرخواست متقاضی به معاونت درمان دانشگاه 3- بررسی مدارک ودرخواست متقاضی توسط معاونت درمان دانشگاه (اداره امور پروانه ها)  4-طرح موضوع در کمسیون ماده 20 وصدور موافقت اصولی با مهلت یکساله   5-اعلام صدور موافقت اصولی به متقاضی  با مهلت یکساله جهت راه اندازی  6-تهیه  الف-مکان موسسه(دارای تایید بهداشت،اماکن ناجا وکارشناسان صدور پروانه های دانشگاه) و 6قسمت مجزا و دارای پارکینگ برای آمبولانس ها ب- خرید 2 دستگاه آمبولانس استاندارد به نام مؤسس یا مؤسسین که توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه بازدید وکارت معاینه طبی استاندارد یک ساله صادر می گردد ج-معرفی نیروی انسانی واجد شرایط  ارائه مدارک تحصیلی وعدم اعتیاد وسوء پیشینه وکپی کارت ملی و شناسنامه و..... د- معرفی نیروها جهت شرکت در دوره آموزشی و اخذ گواهی قبولی   ه-معرفی 2 نفر پزشک با مدارک لازم برای مسئول فنی 7-ارسال مدارک فوق به مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور  8- اعلام نظر مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کشور  9- طرح در کمسیون ماده 20 دانشگاه  و صدور پروانه های تاسیس و مسئول فنی  10- پس از صدور پروانه تاسیس ومسئول فنی معرفی آمبولانس های موسسه توسط مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی دانشگاه به اداره شماره گذاری راهنمایی ورانندگی جهت صدور پلاک  11-شروع به کار قانونی موسسه آمبولانس خصوصی
به زودی منتشر میشود
شرح وظایف مسئول آمبولاس خصوصی همکاری با معاوت درمان درخصوص نظارت بر تاسیس مراکز آمبولانسهای خصوصی ، شرایط آمبولانسها ، شرایط عمومی موسس ، مسئول فنی و سایر کارکنان  بازدید از آمبولانسهای خصوصی و صدور کارت معاینه طبی براساس استانداردهای موجود و دستورالعملهای صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  نظارت مستمر بر عملکرد کلیه مراکز آمبولانس خصوصی آمبولانسهای مراکز درمانی ، شرکت ها و نهادها  مطابق با دستورالعملها (آئین نامه تاسیس و فعالیت مراکزخدمات آمبولانس خصوصی )  نظارت بر اجرای تعرفه های مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیدگی به تخلفات آمبولانسهای خصوصی و ارائه اخطارهای شفاهی ، سپس کتبی و درصورت عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات معرفی به کمسیون قانونی رسیدگی به تخلفات دریافت تعهد کتبی از موسس یا موسسان مبنی بر همکاری با مرکز مدیریت و حوادث پزشکی درهنگام بروز حوادث غیر مترقبه رسیدگی به شکایات مردم از مراکز آمبولانس خصوصی و اعلام نظر کارشناسی   برنامه ریزی و برگزاری کلاسهای آموزشی جهت پرسنل آمبولانسهای خصوصی  
به زودی منتشر میشود

کاربر آنلاین

ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تصاویر و ویدئوهای ویژه

 بالگرد امداد هوایی بوشهر برای نجات بیمار قلبی به
تکنسین‌های فوریتهای پزشکی ۱۱۵بوشهر در عملیات
 بالگرد امداد هوایی بوشهر نوزاد دو ساعته را در
مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان بوشهر از 5898
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
مسئول آموزش حوادث و فوریت‌های پزشکی استان
همایش پدافند غیرعامل و بیوتکنولوژی- بیوتروریسم و
در همایشی با عنوان  پدافند غیرعامل راه‌های نوین