هدف از mcmc

هدف كلي :

پايش مراقبت هاي پزشكي در مراكز بهداشتي درماني بيمارستان هاي خصوصي و دولتي

اهداف اختصاصي :

نظارت بر عملکرد فعاليت خدمات اورژانس

رسيدگي به شكايات از فعاليت هاي درماني

تحليل و جمع  بندي فعاليت هاي درماني اورژانس بصورت 24 ساعته

پيگيري مشكلات و ارائه خدمات درماني در بيمارستانها و مراكز

راه اندازي اين مركز مي تواند پيامدهاي مثبت ديگر ذيل را نيز به دنبال داشته باشد

درگير نمودن صاحبان فرآيند و سطوح بالاتر مديريتي در رفع نواقص و مشكلات

امكان گستردگي دامنه انتقال اطلاػات از سطح محيط به سوي ستاد و بالؼكس

امكان نظارت دقيق و سريغ مديران درمان بر واحدهاي محيطي

كاهش وابستگي به افراد مجري ناظر

امكان توسعه سريع و ارزان عمليات هاي نظارتي

افزایش تنوع گزارشات

 

 

کاربر آنلاین

ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تصاویر و ویدئوهای ویژه

cache/resized/7478b33aef1ba65e773867ea6273c388.jpg
رییس سازمان اورژانس 115 استان بوشهر خبر داد
cache/resized/98cdfe8c7bb052593e01635bd7b7a34f.jpg
رییس سازمان اورژانس 115 استان بوشهر خبر داد
cache/resized/24551ae143c83215651d64cdca11fd69.jpg
رییس سازمان اورژانس 115 استان بوشهر خبر داد
cache/resized/260231aea02f67222a56f22a8db43cf6.jpg
رییس سازمان اورژانس 115 استان بوشهر خبر داد به
cache/resized/8b8c321ea53cb2e99a63e9c781285e91.jpg
نجات جان مصدوم سوختگی هفتاد درصد بوسیله  بالگرد
cache/resized/3b3c7b526c15b4ad79dfde45748e8daf.jpg
تقدیر از نیروهای خدماتی سازمان اورژانس 115 استان
cache/resized/c280118be6208ebf734ac46e7124a281.jpg
 دومین رزمایش پرتوی با سناریوی تخلیه اضطراری
cache/resized/9dd29724f2b9e7fbac03750e26e8cb7f.jpg
رییس سازمان اورژانس 115 استان بوشهر از بازدید 300